I forrige innlegg skrev jeg blant annet om mange som tror, men de vet ikke. I dag skal jeg fokusere litt på det. Vi er ofte usikker og tror ting om en annen. Som f.eks Jan. Han gikk rundt og trodde samboeren ville gjøre det slutt med ham. Jeg skal komme tilbake til Jan litt lengre nede i innlegget.

Det kan være forskjellige grunner til at en person tror og føler at den andre skal gjøre det slutt. Noen ganger vil den andre parten at du skal gjøre det slutt fordi han/hun ikke ønsker å gjøre det selv. Andre ganger er det rett og slett slik at hver enkelt er usikker på seg selv og derfor virker det som interessen har dabbet av. Noen ganger mistolker en både det en ser og hører fra den andre parten. Jeg har flere eksempler på misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom partnere. De er redd for å såre den andre, i tillegg er de redd for å bli såret. Dette handler ofte om usikkerhet i forhold til forholdet, usikkerhet i forhold til seg selv eller partneren, eller dårlig kommunikasjon eller mangel på kommunikasjon med partneren. Hvis ikke du kan snakke med din bedre halvdel, må det jobbes med. Altfor mange går rundt og tror, de vet ikke. Det er kun gjennom rett kommunikasjon og dialog at en finner ut hva den andre mener.

Hvor går veien videre?

Hvilken vei skal jeg velge?

Hvilken vei skal jeg velge?

Mange er usikker og redd for konfrontasjoner eller å bli avvist. Noen ganger må en bare finne ut av ting og ikke gå rundt og vente på hva som skal skje. En bruker utrolig mye energi på å bare tenke og fundere, det gir ikke noe svar. Å tro eller vite gjelder ikke bare innenfor parforhold, det gjelder like mye i andre sammenhenger, som f.eks jobb.

For å komme tilbake til Jan, så var det sjefen som ba Jan ta kontakt med meg, fordi han var ufokusert på jobben og hadde svingninger i humøret sitt. Grunnen til dette var fordi Jan trodde og følte at samboeren Trude ville gjøre det slutt med ham. Jeg spurte hvorfor han trodde det, men han visste ikke hvorfor, men han synes Trude hadde oppført seg annerledes. Jeg fortalte Jan at kanskje Trude var redd for at det skulle bli slutt og derfor hadde hun endret seg.
Jeg avtalte å snakke med dem begge to og få avklart hva som var problemet. Det visste seg at begge var redd for at den andre skulle gjøre det slutt.

Da dette var avklart mellom Trude og Jan, fikk de i oppgave å sitte foran hverandre å si noen positive ting til hverandre. I tillegg måtte de sette av tid på kvelden til å ta opp ting, ikke tro, men finne ut om det var reelt det de trodde, som f.eks at den andre skulle gjøre det slutt. Begge måtte jobbe med at de var god nok for hverandre og ikke minst var glad i hverandre. Her endte det heldigvis godt. Ikke minst gikk det bra på jobben igjen med Jan.

Det og gå rundt å være redd for at den andre skal gjøre det slutt er ikke noen god følelse. I tillegg blir en veldig usikker. Og jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å snakke med partneren sin. Ofte er det lite som skal til for å ha tryggheten til hverandre i forholdet.

Med små og enkle grep kan du få store forandringer i livet ditt. Hva med å få noen enkle råd og oppgaver som gjør at du går videre i ditt forhold og får det bedre med deg selv.

Ønsker du råd er det bare å ta kontakt. Lykke til med forholdet og med kommunikasjonen.

Del gjerne!
Facebook
Facebook
Google+
http://vendepunktetveiledning.no/tro-eller-vite/
Twitter
Pinterest
INSTAGRAM

Få 10 råd om bedre selvtillit gratis!

Legg inn navn og e-post.

Tusen takk, sjekk innboksen din for å bekrefte!