Et samlivsbrudd er for noen til det beste. Det var kanskje feil valg av partner allerede fra starten av.  Du ser det kanskje ikke før i ettertid. Når par velger å gå fra hverandre og begge er enige, er det ofte det beste utgangspunktet.  Noen ganger kommer bruddet som et sjokk, en forstår ikke hvorfor partneren ikke vil fortsette forholdet. Noen ganger er det utroskap som fører til brudd. Noen ganger er det helt andre ting som f.eks. økonomi som fører til brudd. Også kriser kan føre til at forhold ikke holder. En av de vanskeligste krisene et par kan oppleve er å miste et barn.

Når det har gått en tid etter et samlivsbrudd kan en gjerne se at det var til det beste at det ble slutt. Kanskje har du truffet en ny partner som er enda bedre for deg, enn forrige partner? Kanskje trives du alene uten en partner? Kanskje har du og forrige partner funnet tilbake til hverandre med ny giv og noen forbedringer for å lykkes bedre i forholdet denne gangen?

Det viktigste uansett hvordan bruddet skjer, så er det til det beste om dere kan snakke sammen og skilles uten å bli fiender. Det er ofte vanskelig fordi det er masse følelser med i bilder. Har dere barn sammen er det viktig å tenke på dem og sørge for å ikke bruke dem mellom dere. Jeg har sett mange som bruker barna for å snakke til den andre parten, eller svartmale den andre parten.  Unngå det for din egen del. «Det du sender ut, kommer tilbake til deg».

Ha en god dag med refleksjon!

Andre aktuelle blogginnlegg:

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Del gjerne!
Facebook
Facebook
Google+
http://vendepunktetveiledning.no/snakk-sammen-samlivsbrudd/
Twitter
Pinterest
INSTAGRAM

Få 10 råd om bedre selvtillit gratis!

Legg inn navn og e-post.

Tusen takk, sjekk innboksen din for å bekrefte!