Hvordan takle humørsvingninger?

Hvordan takle humørsvingninger?

Noen mennesker skifter plutselig fra å være strålende fornøyd til å være veldig negativ. Det er som om noen har skrudd på en ny knapp. Det kommer noen ganger som en «bombe» hva som blir både sagt og gjort.

En av grunnene til at dette skjer kan være at vedkommende er utrolig usikker på seg selv. I stedet for å si; «Jeg ble veldig usikker nå» så blir de veldig negative. Det kan være vanskelig å snakke med dem, pluss at de er så fokusert på sitt eget og er lite mottakelig for å lytte. Personen kan oppføre seg som et «lite furtent barn». Alt er galt og ingenting hjelper.

Humøret kan skifte fra å være glad til trist. «Sorg og latter går hånd i hånd» heter det. Noen ganger forstår en ikke sine egne eller andres følelser. En forstår ikke hvordan andre kan være så glad eller kan være så trist.

Det er viktig å beskytte seg selv når en er sammen med en hvor humøret svinger som en «jo-jo».

Alle mennesker har en måte som de får mer oppmerksomhet på, enten bevisst eller ubevisst. Det kan være å være:

 • negativ
 • morsom
 • stille
 • kritiserende
 • synes synd på seg selv

Hva skjer da? Jo vi som snakker med vedkommende endrer oss, vi gir personen oppmerksomheten som de trenger. Hva kan skje med deg da? Du mister energi og kan bli veldig trøtt og oppgitt. Er det en som er morsom hele tiden, og vedkommende ikke klarer å være alvorlig, så er ikke det alltid så lett. Det er herlig å være med mennesker som er morsomme så lenge de begrenser seg. Tar de oppmerksomheten hele tiden kan en føle seg tom for energi.

Hva kan du gjøre med dette?

Du må lære deg teknikker for å beholde din energi og samtidig være bevisst på hva som skjer.

Ønsker du verktøykassen med verktøyene, er jeg her for å gi deg dem!

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Tør du å stille spørsmål for gode samtaler?

Tør du å stille spørsmål for gode samtaler?

Har du noen gang opplevd at du trodde du hadde forstått hva din samtalepartner sa! Så viser det seg at du har misforstått? Av og til kan kommunikasjon være vanskelig. Dette kan komme av at vi er forskjellig på hvordan vi oppfatter ting. Noen liker best å lytte, andre må ha visuelle eksempler, mens andre må prøve det ut selv.

Per hadde problemer med matematikk da han gikk på barneskolen. Han hadde ikke forstått grunnleggende begreper i matematikk. Faren satt i mange timer og prøvde å forklare til gutten sin, men fortsatt var det uforståelig for Per.

Jeg fant frem små ting for å visualisere matematikken for ham. Var det pluss eller minus det handlet om var det enkelt å lage matematikkstykkene om til noe visuelt. Plutselig løsnet det for Per. Det som skjedde med ham når han så tall, var at han fikk en sperre, han fikk litt «panikk» fordi han ikke forstod. Når det ble vist visuelt for ham, så forstod han mye bedre.

Noen mennesker får en sperre når de skal kommunisere. De vet ikke hva de skal si. De forstår ikke alltid hva som blir sagt heller. Det kan være en liten kommentar fra noen som har gjort til at det blir slik. Eller det kan være ens egen usikkerhet som gjør at en stopper seg selv.

Det å kunne veksle med både visuelt og å lytte i en dialog, kan i noen sammenhenger gjøre det lettere å forstå. Det visuelle kan å være at en forklarer i bilder. Det trenger ikke nødvendigvis være noe fysisk som en flytter på for å forklare. Er du en som liker det visuelle?

Hva skjer om du ikke skjønner alts om blir sagt? Noen «later» som de skjønner og nikker eller blir stille og bare lytter. Noen lurer på hva som blir sagt og følger bare halvveis med på det som blir sagt.

De færreste tør å stille spørsmål for å få bekreftet at de har forstått hva som bli sagt. Hvorfor det? Det er naturlig å finne ut av ting en ikke forstår.

Skal du kjøre til en plass du ikke har vært før. Hva gjør du da?

 1. Finner ut på nettet hvor du skal dra og hvordan du skal finne veien.
 2. Spør noen du kjenner som vet hvordan du finner frem.
 3. Spør noen på veien om de vet hvordan du kommer deg der.

Det er tillatt å spørre når en snakker med andre mennesker for å få forståelse for det en snakker om. Det er mange misforståelser som kunne vært unngått om de fleste hadde vært flinkere til å sjekke om de har fått rett informasjon, ved for eksempel å spørre en ekstra gang.

Er du lite flink til å stille spørsmål? Tør å prøve det ut. Det betyr at du ønsker å ha bedre kommunikasjon. Lykke til.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Ønsker du å ha suksess i livet ditt?

Ønsker du å ha suksess i livet ditt?

De som har suksess er uredd!

Er du redd for å mislykkes, enten bevisst eller ubevisst, stopper det deg fra å ha suksess. Det er veldig rart at det vi er redd for, tiltrekker vi oss.

Er du redd for å velge feil mann eller kvinne inn i ditt liv?

Velger du ofte han som har litt problemer i sitt eget liv?

Velger du hun som du kan hjelpe?

Velger du han som virker sterk?

Eller velger du hun som virker svak?

Eller velger du ut fra det du «tror» du ser?

Ønsker du å komme vekk fra en jobb pga at sjefen er vanskelig?

Ofte velger du en ny jobb med nye problemer. Eller du velger alltid feil venner som utnytter deg eller som ikke er til å stole på. Eller du velger på nytt en mann som ikke er rett for deg. Du velger ofte det som du kjenner igjen. Du velger ofte det som er trygt for deg, men det er ikke alltid rett. Det har du allerede erfart fra tidligere.

Vi mennesker er «vanedyr». Vi har ofte et likt «mønster» vi følger hver dag. Dette mønsteret vil jeg anbefale deg å bryte hvis du ønsker forandring. Hva skal til for at du skal få suksess i kjærlighet, jobb,medarbeidere, venner eller i dagliglivet?

Du må finne ut:

 • Hva er det som stopper deg?
 • Hva er du redd for?
 • Hvordan skal du klare å endre dette?
 • Har du nok tro på deg selv til å klare det?
 • Du må endre dine rutiner og ditt mønster – hvordan skal du gjøre det?
 • Er det noen som kan hjelpe deg for å komme videre og ut av det gamle mønsteret?
 • Trenger du noe verktøy på veien for å klare det?

Det er bare å ta kontakt. Jeg er her for deg.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Er det mulig å snakke med alle mennesker?

Er det mulig å snakke med alle mennesker?

Noen ganger lurer jeg på hvorfor Kari ikke klarer å snakke og kommunisere med de hun treffer! Kari er ordrik og en god samtalepartner. Hun er kunnskapsrik og følger med i samfunnet på det som engasjerer henne. Hun har en god og ledende stilling. Allikevel er det enkelte mennesker hun ikke vet hvordan hun skal kommunisere med og hvordan hun skal takle dem.

Et råd jeg kan gi henne: «Du bør ikke ha kontakt med denne personen hvis det kan gjøre deg bedre å ikke ha det». Du kan velge å ikke ha kontakt med personer, men når det er nær familie vil en gjerne prøve å ha kontakt.

Hva er det som gjør at noen mennesker er det enkelt å kommunisere med, mens andre stopper det opp og en vet ikke hva en skal si eller hvilke emner en skal snakke om?

Sammen med Trine går samtalen lett, en føler seg god sammen med henne og tiden bare flyr av gårde. Det er som om tiden ikke eksisterer. Det er bare herlig å være med Trine og å ha gode samtaler. Mens du gruer deg for å være sammen med Eva fordi du ikke vet hva du skal snakke om. Du føler deg ikke komfortabel.

Det kan være forskjellige grunner til dette. Det ene er at du føler deg vel i andres selskap. En annen årsak, er det som jeg kaller «den usynlige energien» mellom mennesker. Dvs du merker at du ikke føler deg vel med en person eller du blir nervøs sammen med en person, men du vet bare ikke hvorfor. Andre årsaker kan være at dere er veldig forskjellig og har forskjellige verdier i livet. Sammen med noen mennesker får en masse energi, mens med andre føler du deg tom og uten energi.

Det finnes verktøy til å beskytte seg mot dette. Du må bare kjenne til dem og bruke dem, så vil du kjenne at du kontrollerer din energi. Trenger du disse verktøyene?

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Hvordan kan du bli bedre på å kommunisere?

Hvordan kan du bli bedre på å kommunisere?

Vi har fått to ører og en munn. Jeg bruker dette som eksempel for du skal være dobbel så flink til å lytte som til å snakke. God kommunikasjon handler om å lytte og å snakke. Noen ganger handler kommunikasjon også om det som ikke blir sagt.Hvordan skal en vite hva en annen mener hvis ikke det blir sagt? Er du tankeleser kan du kanskje vite hva det er. Men de fleste kan ikke vite hva som er meningen om ikke ting blir sagt. Eller at du som lytter ikke tør å stille spørsmål til det du lurer på.

I god kommunikasjon er det viktig å være sikker på at du har mottatt budskapet. Er du usikker, spør om du har oppfattet det som ble sagt. Det er bedre å stille et ekstra spørsmål enn å gå rundt å tenke eller lure på hva som er rett.

Kommunikasjon handler om respekt. Har du ikke respekt for den du snakker med eller noen ikke har respekt for deg, blir kommunikasjonen ofte dårligere. Har du lagt merke til at det er vanskeligere å snakke med en person du ikke liker? Da er det ofte vanskeligere å snakke sammen. Her er det viktig å skille mellom følelser og sak.

Jeg har sett en del parforhold, vennskap eller familieforhold blir ødelagt pga av at de involverte partene lar følelsene styre og ikke klarer å tenke klart og logisk. Begynner en først å «slenge dritt» til hverandre har dere tapt, uansett hva det er.
Kommunikasjon handler om flere ting:

 – Liker du personen du snakker med?

 • Har dere samme forståelse for emnet dere snakker om?
 • Selve kommunikasjonen må være god!
 • Klarer dere å kommunisere med hverandre?
 • Det som person A sier må nå frem og bli mottatt av person B!
 • Lytte til hverandre!
 • Tørre å stille spørsmål om du lurer på noe!

Eksempel: Nina er sekretær i et middels stort firma og jobber bare med menn. Hun var avhengig av å få inn alle rapporter om hva hver enkeltansatt hadde gjort hos kunden. For å forenkle dette for alle parter, hadde hun et system som skulle benyttes. Nina opplevde å ikke bli hørt av mennene. Itillegg var det flere som ikke sendte dette inn til avtalt tid. Hva tror du var problemet for henne?

Vi er alle forskjellig og det ser man i mange sammenhenger. Noen tar ting fort, andre er redd for nye ting, noen har endringsvegring og noen har rett og slett ikke forstått hva dette er. I Nina`s tilfelle valgte hun å ha et kort møte hvor hun forklarte med få ord, kort og presist hva alle skulle gjøre og hvordan de skulle gjøre det. Hennes utfordring var at hun snakket masse, hun brukte for mange ord og da «lukket» flere av mennene ørene sine, de lyttet ikke og fikk ikke med hva hun ville si til dem. Hun lærte: snakk kort og presist så kommer budskapet lettere frem.

Ha en god samtale.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Ønsker du mer latter og glede i livet ditt? Hvordan får du det?

Ønsker du mer latter og glede i livet ditt? Hvordan får du det?

Det er forsket på hvor mye barn og voksne ler i løpet av en dag. Barn ler 400 ganger i løpet av en dag, mens voksne ler kun 14 ganger. Hvorfor er det viktig å le? Jo det er viktig av helsemessige årsaker, pluss at du føler deg mye bedre etter en god latter.
Når en ler kan problemer og bekymringer forsvinne. Hvem vil ikke ha mindre bekymringer? I tillegg blir kroppen mer avslappet og ler du masse kan det det ta vekk fysiske plager. Det er verdt å prøve! Klarer du å le av deg selv?
Har du selvironi og klarer å le av deg selv, er det ikke gøy forandre å gjøre narr av deg. Dette kan hindre ubehagelige situasjoner og konfrontasjoner.

Å le kan blant annet løse opp spenninger, stress, angst og irritasjon. Latter kan løse opp hemninger og du kan gi slipp på undertrykte følelser. Etter en god latter, vil du oppleve følelsen av velvære.

«En god latter forlenger livet.»

Noen forskere mener at latter har en positiv påvirkning på immunsystemet.

Klarer du å le mer hver dag vil du oppdage at du blir mer produktiv, du blir bedre på å kommunisere, og en bedre lagspiller. Er du en humørspreder kan det være godt både for deg og for dine omgivelser å le. Klarer du å bruke humor for å håndtere nedturer i livet, kommer du deg lettere opp igjen.

Det er lett å le når en får oppturer. Det er vanskeligere å le når en får nedturer. De vanskeligste nedturene er når det blir alvorlig sykdom eller død hos noen en bryr seg om.

Dette handler om hvordan du ønsker å ha det selv:

 • Ønsker du å synes synd på deg selv?
 • Ønsker du å ha en bra dag?

Valget er faktisk ditt. Du må gjøre noe selv for å komme deg videre. Noen ganger trenger en hjelp. Andre ganger er det å bli bevisst seg selv og hvilke små endringer en kan gjøre for å komme seg videre det som skal til.

Her er noen enkle tips for å få mer latter i hverdagen:

 • Vær med personer som ler masse
 • Vær med positive mennesker, de ler oftere
 • Legg vekk bekymringer
 • Ikke ta deg selv så høytidelig
 • Kom deg ut i frisk luft
 • Gjør ting som gjør deg i godt i humør
 • Ta deg selv «i nakken» og bestem deg for at dette skal bli en bra dag

Trenger du hjelp til å få mer latter og glede inn i livet ditt, er det bare å ta kontakt.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!