Å snu negativitet til positivitet

Å snu negativitet til positivitet

Snu negativitet til positivitet. Synes du synd på deg selv, har du en utfordring. Å gå gjennom livet og synes synd på seg selv, da tar du ikke vare på deg selv eller er glad i deg selv.

Å elske seg selv eller å være glad i seg selv er et stort område å ta fatt i. Det handler like mye om:

 • å ta vare på seg selv.
 • å ha det godt med sine omgivelser.
 • å ha mennesker rundt seg som bygger en opp.
 • å se muligheter i dagen og i livet.

 

Å snu til noe bedre – snu negativitet til positivitet

Synes du synd på deg selv, har du en utfordring. Å gå gjennom livet og synes synd på seg selv, da tar du ikke vare på deg selv eller er glad i deg selv. Mennesker som synes synd på seg selv, skylder ofte på andre mennesker og er bitter. De henger ofte fast i et mønster og det er vanskelig å komme ut av det.

En av mine største utfordringer som veileder hadde jeg med en person som var bitter og full av hat til et annet menneske. Det at vi sammen klarte å komme ut av det mønsteret er jeg utrolig takknemlig for og ikke minst stolt av kunden min. Vedkommende klarte å følge rådene mine og komme seg ut av mønsteret. Og ikke minst at kunden nå har fått en ny hverdag hvor også de rundt henne har endret seg. Alle har fått en mer positiv kommunikasjon, samvær og mer glede i hverdagen. Det hjelper å snu noe negativt til noe positivt og du må ville det selv.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Finn din indre styrke

Finn din indre styrke

Noen ganger føler en at en har ikke styrke til å gå gjennom hendelser i dagen eller livet. En føler seg svak, hjelpeløs og ikke minst at du kanskje ikke orker denne påkjennelsen. Noen ganger kan vi virkelig bli testet i livet. Du forstår kanskje ikke hvorfor. Hvorfor skjer dette nå? Hvorfor skjer dette med meg?  Har jeg ikke fått nok nå? Dette er gjerne spørsmål som kverner i hodet ditt.

Det store spørsmålet er hva skal jeg gjøre nå?

Hvordan skal jeg takle dette?

Vil jeg klare å komme meg ovenpå igjen?

Uansett hva som skjer, om det er noe tragisk eller noe ubehagelig så er det viktig å finne sin indre styrke. Alle har den i seg, men noen ganger må en jobbe litt for å få frem styrken. Noen ganger trenger en hjelp for å finne sin egen styrke. Aldri gi opp. Livet er ikke en dans på roser. Hver dag lærer du noe nytt og hver dag kan du få utfordringer for deg selv. Det er hvordan du takler det som skjer, som er avgjørende for hvordan det går med deg. Ikke minst om du klarer å snu det negative til noe positivt. Det å fokusere positivt er en treningssak og er ikke gjort i løpet av noen timer. Å fokusere på det positive er for mange en jobb å gjøre, og du må trene på det hver dag. Det er enklere å finne sin egen indre styrke om du er positiv til deg selv. 

Lykke til

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Håp

Håp

Når en får en livskrise er det ofte viktig å ha noe å fylle dagen med. Det er viktig å ha et håp, noe å tro på og ikke minst vite at en er elsket av andre.

Hva hvis du føler at det ikke finnes håp!

Hva hvis du føler at det ikke er noe å tro på!

Eller hva hvis du føler at du ikke blir elsket!

Er dette sannhet eller er det en følelse du har? Det er viktig å ha realisme oppi det hele. Noen ganger kan alt se svart ut, men å ha håp må du alltid ha, uansett hva som skjer.

–       Håp om en forbedring. 

–       Håp om endring.

–       Håp at du skal ha det bra.

–       Håp for at dine drømmer skal bli oppfylt. 

Du må tro at ting virkelig kan endres og bli til det bedre. Troen og håpet må du aldri gi opp. Det er grunnpilaren i livet.

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Vet du hva du trenger for å gjøre deg god i et samliv?

Vet du hva du trenger for å gjøre deg god i et samliv?

Ofte vet du ikke hva du trenger for å ha et godt samliv. Du blir beæret om en liker deg. Det er viktig å vite hva du trenger. Da snakker jeg ikke om materialistiske ting. Men om egenskaper hos partneren din.

Hva ønsker du hos partneren din:

 • En eller flere felles interesser?
 • En god venn?
 • En god samtale partner?
 • En som bryr seg?
 • En som ser deg for den du er?
 • En der alt føles naturlig?
 • En du ikke kan leve uten?

Det er mange valg gjennom livet. Noen ganger velger du feil og noen ganger velger du rett. Å velge rett partner er også viktig. Ikke minst, hvis du ønsker å gå ut av et forhold så vit hvorfor og hva er det du savner? Prøv å unngå å gå inn i et nytt forhold før du vet hva du vil ha. Ofte lar du redselen for å være alene styre deg. Eller redselen for at ingen vil ha deg. Eller redselen for at du ikke er god nok. De fleste mennesker er redd for noe. Men prøv å ikke la den redselen styre valgene dine, for da kan det bli feil valg igjen.

Med ønske om et godt samliv.

Andre aktuelle blogginnlegg:

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!
Snakk sammen ved samlivsbrudd

Snakk sammen ved samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er for noen til det beste. Det var kanskje feil valg av partner allerede fra starten av.  Du ser det kanskje ikke før i ettertid. Når par velger å gå fra hverandre og begge er enige, er det ofte det beste utgangspunktet.  Noen ganger kommer bruddet som et sjokk, en forstår ikke hvorfor partneren ikke vil fortsette forholdet. Noen ganger er det utroskap som fører til brudd. Noen ganger er det helt andre ting som f.eks. økonomi som fører til brudd. Også kriser kan føre til at forhold ikke holder. En av de vanskeligste krisene et par kan oppleve er å miste et barn.

Når det har gått en tid etter et samlivsbrudd kan en gjerne se at det var til det beste at det ble slutt. Kanskje har du truffet en ny partner som er enda bedre for deg, enn forrige partner? Kanskje trives du alene uten en partner? Kanskje har du og forrige partner funnet tilbake til hverandre med ny giv og noen forbedringer for å lykkes bedre i forholdet denne gangen?

Det viktigste uansett hvordan bruddet skjer, så er det til det beste om dere kan snakke sammen og skilles uten å bli fiender. Det er ofte vanskelig fordi det er masse følelser med i bilder. Har dere barn sammen er det viktig å tenke på dem og sørge for å ikke bruke dem mellom dere. Jeg har sett mange som bruker barna for å snakke til den andre parten, eller svartmale den andre parten.  Unngå det for din egen del. «Det du sender ut, kommer tilbake til deg».

Ha en god dag med refleksjon!

Andre aktuelle blogginnlegg:

Turid Anne Ruste

Turid Anne Ruste

Vendepunktet Veiledning

Turid Anne Ruste startet Vendepunktet veiledning for å hjelpe folk å ta gode valg og ha å tro på egne valg. Veiledningen kan skje på tur i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, Oslo, Bergen eller på telefon/skype. Bestill time ved å gå til Veiledning eller meld deg på nyhetsbrevet og få en gratis 15 minutters veiledning!